Diferente pentru problema/cuvinte intre reviziile #1 si #2

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="cuvinte") ==
Poveste şi cerinţă...
Se citeşte un şir de caractere, să se spună cîte cuvinte are, ştiind că cuvintele pot conţine litere sau cifre şi sînt separate de spaţiu, virgulă sau punct.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $cuvinte.in$ ...
Fişierul de intrare $cuvinte.in$ conţine pe prima linie un şir de caractere terminat cu sfîrşit de linie.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $cuvinte.out$ ...
În fişierul de ieşire $cuvinte.out$ se va scrie un singur număr, reprezentînd numărul de cuvinte din şir.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ numărul de caractere ≤ 2 000 000$
* caracterele pot fi doar literă, cifră sau unul din separatorii spaţiu, virgulă sau punct.
h2. Exemplu
table(example). |_. cuvinte.in |_. cuvinte.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| Text cu cuvinte gen abc123, 456xyz si 1a2b3c.
| 8
|
h3. Explicaţie
...
Sirul de caractere de la intrare conţine 8 cuvinte.
== include(page="template/taskfooter" task_id="cuvinte") ==
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="cuvinte") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.