Diferente pentru problema/supersuma intre reviziile #1 si #3

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="supersuma") ==
Poveste şi cerinţă...
Algorel tocmai a început să studieze informatica. Din păcate pentru el şi colegii lui, fiind prea preocupaţi cu aceasta au început să îşi neglijeze temele la matematică. Pentru a-i aduce cu picioarele pe pământ, profesorul de matematică Muncitorescu le-a dat o temă infernală, ameninţându-i că dacă nu o vor termina la timp nu îi va mai ierta şi va umple catalogul cu note proaste.
 
Tema constă în rezolvarea următoarei probleme: fiind dat un număr natural nenul N, li se cere să calculeze o supersumă în funcţie de N. Supersuma este suma sumei divizorilor tuturor numerelor naturale nenule mai mici sau egale cu N. De exemplu, dacă N este 6, atunci supersuma(N) cerută va fi 33 (1 + (1 + 2) + (1 + 3) + (1 + 2 + 4) + (1 + 5) + (1 + 2 + 3 + 6)).
 
Pentru ca lucrurile să fie şi mai complicate, Muncitorescu i-a ameninţat că la tablă le va cere să rezolve o problemă şi mai complicată: fiind dat K foarte mare, să găsească cel mai mic N cu supersuma mai mare sau egală cu K. De exemplu, dacă le va da K = 30, atunci ei vor trebui să răspundă că N = 6 este numărul cerut.
 
h2. Cerinţă:
 
Cum Algorel şi colegii lui de abia au început să studieze informatica, vă cer să îi ajutaţi şi să găsiţi un algoritm eficient care să determine cel mai mic N cu supersuma(N) mai mare sau egală cu K. Scrieţi un program care să răspundă la o astfel de întrebare!
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $supersuma.in$ ...
Din fişierul de intrare $supersuma.in$ se citeste, de pe prima linie K.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $supersuma.out$ ...
În fişierul de ieşire $supersuma.out$ se va scrie N, care va reprezenta cel mai mic număr natural nenul având supersuma mai mare sau egală cu K.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* K va fi un numar natural nenul, care va avea cel mult 14 cifre
* pentru 60% din teste rezultatul nu va depasi 500 000
h2. Exemplu
table(example). |_. supersuma.in |_. supersuma.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 35
| 7
|
h3. Explicaţie
 
...
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="supersuma") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.